La Meuse - logo
la meuse hondenhotel

Algemene voorwaarden

Artikel 1. De verkoper

 • La-Meuse Pet Hotel & Day Spa is eigendom van La Meuse BVBA met maatschappelijke zetel te Wouterbos 19a, 3680 Opoeteren , tel.: +32 (0) 89 41 40 49 Ondernemingsnummer: BTW BE 046 50 16 911

Artikel 2. Toepassing

 • Wanneer de klant zijn bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.
 • Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Artikel 3. Beschrijvingen en foto’s op www.La-Meuse.be

 • La Meuse BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal La Meuse BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. La Meuse BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vastellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 • De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. La Meuse BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via La Meuse BVBA, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

Artikel 4. Prijzen

 • De prijzen vermeld op www.La-Meuse.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.
 • La Meuse BVBA behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. La Meuse BVBA is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

Artikel 5. Transportkosten

 • Transportkosten van pakketten binnen België en Nederland werden door La Meuse BVBA vastgesteld op 6,95 euro en voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke Taxipost International. Past de bestelling in een envelop of pakketje dan wordt deze aan het normale tarief verstuurd per Post (2.90 euro).
 • De transportkosten worden deels aangerekend aan de klant en deels door La Meuse BVBA gedragen.
 • Bestellingen vanaf 250 euro worden gratis verstuurd binnen de Benelux.

Artikel 6. Bestelling

 • Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en La Meuse BVBA op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

Artikel 7. Betaling

 • De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:
 • (N.V.T. Via een online betaling op deze site met Visa, Mastercard, American Express of Bancontact)
 • Via een overschrijving op het KBC-rekeningnummer van La Meuse BVBA met vermelding van het bestelbonnummer, ons rekeningnummer en ook IBAN en BIC code staan vermeld op de bestelbon.
 • Contant bij afhaling op de maatschappelijke zetel van La Meuse BVBA te Opoeteren.
 • Indien La Meuse BVBA na 10 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het spreekt voor zich dat de klant hiervan op de hoogte gehouden wordt.

Artikel 8. Levering

 • Het pakje wordt verstuurd nadat La Meuse BVBA de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt, indien het product op voorraad is, tussen de vijf en tien werkdagen, afhankelijk van welke leverancier, in alle Europese landen. Enveloppen worden verstuurd met de gewonen post, alle pakjes met Taxipost binnen België en Nederland met Taxipost International naar andere Europese landen.

Artikel 9. Verzakingsrecht – retourneren

 • De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.
 • Verzakingsrecht is niet van toepassing bij grote bestellingen vanaf 5 stuks.

Artikel 10. Risico van verzending

 • La Meuse BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn.

Artikel 11. Garantie

 • La Meuse BVBA biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

Artikel 12. Klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot hetdaadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Artikel 13. Privacybeleid

 • La Meuse BVBA vindt het belangrijk om de privacy van de bezoekers van de website te waarborgen. Om een bestelling bij La Meuse Pet Hotel & Day Spa te plaatsen is het noodzakelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens opgeeft. La Meuse Pet Hotel & Day Spa zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan.
 • Dit betekent dat de gegevens niet aan derden worden verstrekt. Andere gegevens die door het bezoekgedrag aan de site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.
 • Deze website maakt gebruik van Google technologie (www.google.com/analytics) om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor marketing en optimalisering.
 • Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies. De gegevens blijven echter volledig anoniem. Met deze gegevens kan de identiteit van bezoekers niet worden vastgesteld. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.